Forsikringsrådgivning

Søger du en forsikringsrådgiver fordi dit forsikringsselskab også har afvist din sag? Er du uenig med selskabets afgørelse? Eller er du i tvivl omkring din dækning? Dette er udgangspunktet for mange af de kunder, som tager kontakt til os for at få forsikringsrådgivning eller repræsentation til deres forsikringsskadesag.

Med mere end 20 års erfaring og et indgående kendskab til forsikringsbranchen, har vi stor viden omkring de forhold, der gør sig gældende vedrørende de fleste forsikringssager. Vi vil kunne bistå dig med kompetent forsikringsrådgivning i netop din forsikringssag.

Uvildig forsikringsrådgivning

Retter du spørgsmål til dit forsikringsselskab, er deres interesse ikke på din side. Med vores uvildige forsikringsrådgivning er udgangspunktet i din interesse. Vi kan med vores forsikringstekniske, byggefaglige, og juridiske viden, hjælpe dig trygt, hurtigt og korrekt igennem dit forløb.

De danske forsikringsselskaber afviser nogle gange forsikringsskader uretmæssigt, eller stiller dig en uretmæssig erstatning i udsigt, der ikke står mål med dit retmæssige krav.
Som forsikringstager kan det være svært at gennemskue forsikringspolicen og hvordan du er stillet, når uheldet er ude. Retter du spørgsmål til dit forsikringsselskab, er deres interesse ikke på din side. Med vores uvildige forsikringsrådgivning er udgangspunktet i din interesse.
Som forsikringsrådgivere er vores interesser forenet med dine. Vi står bla. for kommunikationen til alle implicerede parter i sagen (typisk forsikringsselskabet, 3.part i form af håndværkere, byggesagkyndige, speciallæger og lignende). Vi repræsenterer udelukkende dine interesser i sagen og forhandler din retmæssige erstatning på plads med forsikringsselskabet.

Billigere

Vi er billigere end advokater og byggesagkyndige. Vi kender branchen indefra og har kompetencerne til, at sikre dig retmæssige erstatning.

Komplet Hjælp

Vores kompetencer breder sig over både det juridiske, det byggetekniske samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag.

20 Års Erfaring

Vi kender forsikringsselskaberne indefra, igennem et samlet virke over 20 år. Vores viden om de forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation er derfor kompetent.

Korrekt Erstatning

Det er ikke altid, at forskringstager og forsikringsselskab er enige om de erstatningsmæssige forhold efter en forsikringsskade. Vi hjælper dig til din retmæssige erstatning.

Egen Rådgiver

Hos InsureHelp får du en fast rådgiver tilknyttet. Rådgiveren er på din side og repræsenterer til enhver tid dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Slip for Besværet

Langvarige diskussioner med forsikringsselskabet kan i sagens natur være opslidende. Vi varetager din forsikringssag for dig, så du kan bruge din tid på familie og arbejde.

Hvad er din forsikringssituation?

Er din forsikringssag blevet afvist?
Du betaler månedligt din forsikringspræmie. Men når uheldet indtræffer afviser forsikringen din forsikringsskade. Accepter ikke afvisning. Ofte kan denne være uberettiget.


Med en kompetent forsikringsrådgiver kan din sag vindes. Vi oplever ofte, at vores kunders frustration rent faktisk er berettiget, og at deres skade skal anerkendes som værende dækningsberettiget, eller at erstatningen skal løftes.
Læs mere omkring dine muligheder for en afvist forsikringssag.

Er du uenig med din afgørelse?

Er din sag ikke blevet afvist, men du har men har du ikke fået tilstrækkelig erstatning?
Læs om dine muligheder for at få en større erstatning.

Har du brug for hjælp din skadesanmeldelse?

Skadeanmeldelsen er ofte der en forsikringsskadesag begynder. Der er derfor også allerede her, at dine udfordringer kan starte. Konsuleter os i forbindelse med din skadeanmeldelsen og stå stærkere.  Udfyld formularen her eller kontakt os på tlf 71 74 94 44.

Om InsureHelp

Vi har tilsammen 20 års erfaring fra forsikringsbranchen og en unik specialistviden om de forsikringstekniske forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation.

Vi hjælper vores kunder i de situationer, hvor de som forsikringstagere er uenige med forsikringsselskabet. Det er hvorvidt deres forsikringsskade er dækket, ved uenighed om erstatningens størrelse, samt ved tvister om rigtigheden af de udbedringsmetoder der fremlægges. Derudover hjælper vi med at definere et korrekt skadesomfang, for at undgå eventuelle følgeskader.

Så, hvis du søger du en forsikringsrådgiver, der kan varetage din sag fra start til ende med det bedste mulige udfald – så kontakt InsureHelp.

Det er ikke kun noget vi siger...

Komplet Hjælp

Korrekt erstatning

20 års erfaring

Slip for besværet

Få hjælp til din forsikringssag

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag.
Kontakt os for en gratis sagsvurdering.