Persondatapolitik for InsureHelp Aps

 1. Generel INFORMATION

1.1                   Dette dokument vedrører InsureHelp ApS, CVR-nr. 39906287 med registreret adresse Farverland 6, 2600 Glostrup (“InsureHelp ApS”, “vi” eller “os”) og indeholder InsureHelp ApS persondatapolitik vedrørende indsamling og behandling af Personoplysninger (denne ”Persondatapolitik”).  Denne Persondatapolitik dækker indsamling og behandling af Personoplysninger i forbindelse med de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik.

 1. Definitioner

2.1                   “Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679) som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) samt den øvrige danske persondatalovgivning herunder implementeringen af Direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (Direktiv 2002/58/EF).

2.2                   “Personoplysninger” betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

2.3                   “Behandling” betyder enhver aktivitet som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

2.4                   “Dataansvarlig” henviser til InsureHelp ApS i dette tilfælde, idet InsureHelp ApS afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

 1. behandling af personoplysninger

3.1                   Vi Behandler følgende Personoplysninger, når vi modtager fuldmagt og overtager en sag og skal viderebringe denne overfor 3. part, for at dokumentere vi varetager sagen.

(a)           navn;

(b)           e-mailadresse;

(c)            telefonnummer;

(d)           IP-adresse;

(e)           CPR-nr.;

(f)             billeder af den registrerede skade;

(g)           Informationer om din brug af Ydelsen;

(h)           Indhold som du slår op, uploader og/eller deler på Ydelsen;

(i)             teknisk data, herunder din URL-adresse, din IP-adresse, din enheds unikke ID-nr., dit netværk og din computers ydeevne, type af internetbrowser, sprog, identificerende information og styresystem;

(j)             lokaliseringsdata;

3.2                   Vi er ude af stand til at levere ydelsen, medmindre du stiller ovenstående Personoplysninger til rådighed for os. Ovenstående Behandling af Personoplysninger er nødvendig for at indgå fuldmagten med os, og for at opretholde kontraktforhold med os.

 1. formålet med behandlingen

4.1                   Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med følgende formål:

(a)           for at administrere din sag og for at tilgængeliggøre og levere Ydelsen og integration med tredjeparters ydelser, for at personalisere og forbedre din oplevelse af Ydelsen, samt på anden vis levere Ydelsen i overensstemmelse med anvendelsesvilkårene;

(b)           for at sende advarsler eller beskeder på e-mail eller lignende, herunder at levere vores samarbejdspartneres produkter og services;

(c)            for at informere dig om opdateringer af Ydelsen eller anvendelsesvilkår;

(d)           for at forbedre og udvikle Ydelsen eller nye ydelser og produkter, samt for at analysere din brug af Ydelsen;

(e)           for at sikre den tekniske funktion af Ydelsen og for at hindre brug af Ydelsen i strid med anvendelsesvilkårene;

(f)             for at håndhæve anvendelsesvilkårene, herunder beskytte vores og tredjeparters rettigheder, ejendom og sikkerhed, hvis det er nødvendigt;

(g)           for at overholde lovkrav.

 1. retsgrundlag

Ved at underskrive fuldmagten samtykker du til Behandlingen af ovenstående personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik.

5.1                   Ved at underskrive fuldmagten samtykker du udtrykkeligt til automatisk Behandling af dine Personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik og udtrykkeligt til Behandling af særlige kategorier af Personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik.

5.2                   Ved at underskrive fuldmagten behandler vi dine Personoplysninger for at kunne indgå/opfylde aftalen med dig.

5.3                   Behandlingen af dine Personoplysninger med det formål at varetage din skadesag, er udført på baggrund af InsureHelp ApS legitime interesse. Vores legitime interesse i Behandlingen er hvis nødvendigt at logge data, når du besøger Hjemmesiden, for at kunne opretholde en tilstrækkelig IT-sikkerhed, for at undgå svindel og for at beskytte Hjemmesiden og Ydelsen mod cyber trusler. Vi logger også data for at vedligeholde og forbedre Hjemmesiden og Ydelsen.

5.4                   Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af dine Personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må Behandle dine Personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.

5.5                   Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af dine Personoplysninger, som behandles i samfundets interesse eller den dataansvarliges legitime interesse, vil vi ophøre med Behandlingen af dine Personoplysninger til disse formål, hvis vi ikke har supporteret dig tilstrækkeligt i forbindelse med vores Behandling.

 1. videregivelse af personoplysninger

6.1                   Vi kan dele og videregive dine Personoplysninger: til 3.part for at være i stand til at kunne levere den ønskede ydelse og varetage sagen.

6.2                   Når du besøger Hjemmesiden, kan du blive henvist til andre hjemmesider, hvor Behandlingen af personoplysninger ikke er i vores kontrol. De andre hjemmesiders persondatapolitik regulerer Behandlingen af dine personoplysninger på det pågældende website.

 1. besvarelse af juridiske henvendelser og forebyggelse af skade

Vi kan tilgå, bevare og dele dine Personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.

 1. COOKIES, PIXELS og andre systemteknologier

Vi indsamler og gemmer information ved at anvende teknologi såsom cookies, pixels og lokal lagring (på din browser eller enhed). Se venligst vores cookiepolitik for yderligere information om, hvordan vi anvender denne type af teknologi : https://insurehelp.dk/gdpr/

 1. opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine Personoplysninger i så længe som det er nødvendigt for at levere Ydelsen.

 1. børn

Når en person under alderen 15 år (”Barnet”) anmoder om at anvende Ydelsen, er vi nødsaget til at behandle Personoplysningerne for at kunne opfylde en sådan anmodning. Forinden vi behandler Personoplysningerne og giver adgang til Ydelsen, fremsender vi en elektronisk anmodning om samtykke til Behandling af Barnets Personoplysninger til forældremyndighedsindehaveren eller Barnets værge. Venligst kontakt os, hvis du som forældremyndighedsindehaver til eller værge for Barnet, bliver opmærksom på, at Barnet har givet os adgang til Personoplysninger gennem [Websitet], uden dit samtykke, og du ønsker at udøve din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af Behandlingen af Personoplysningerne eller gøre indsigelse mod Behandlingen af Personoplysningerne.

 1. dine rettigheder

11.1                Du er berettiget til at anmode om indsigt i og yderligere information om Behandlingen af dine Personoplysninger, eller anmode om at vi retter, berigtiger, fuldender, sletter eller begrænser Behandlingen af dine Personoplysninger. Du er berettiget til at få én gratis kopi om året af dine Personoplysninger, som vi behandler. Vi er berettiget til at kræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger, såfremt du ønsker yderligere kopier.

11.2                Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis (i) du har anfægtet nøjagtigheden af Personoplysningerne, (ii) Behandlingen er ulovlig og du har anmodet om en begrænsning herom, (iii) vi ikke længere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige formål, men vi kræver det for at etablere, udøve eller forsvare rettigheder eller (iv) en vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning, er i gang.

Hvis Behandlingen er baseret på samtykke/fuldmagt, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbare format, og at du har ret til at overføre Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

 1. kONTAkTINFORMATION

12.1                Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du venligst kontakte os på følgende e-mailadresse: insurehelp.dk, InsureHelp ApS, Farverland 6, 2600 Glostrup. I dit brev/e-mail bedes du venligst angive dit fulde navn, din adresse, e-mailadresse der blev anvendt til registrering. Bemærk venligst, at en anmodning om at modtage oplysninger om Behandlingen af dine Personoplysningerne skal være underskrevet af dig.

12.2                Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du venligst indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 1. meddelelse om ændring af denne persondatapolitik

Såfremt vi foretager ændringer i denne Persondatapolitik, giver vi dig meddelelse herom her: : https://insurehelp.dk/gdpr/  Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herom og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.

 

COOKIEPOLITIK FOR INSUREHELP APS

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: