Opstigende grundfugt afvist af forsikringen?

Accepter ikke afvisningen

En af de afvisningsårsager vore kunder ofte mødes med, efter skimmel/fugt skader på deres ejendom, er at forsikringsselskabet afviser med årsagen “opstigende grundfugt”. Opstigende grundfugt er ganske rigtig sjældent dækket i forsikringsbetingelserne, men lejlighedsvis er det ikke opstigende grundfugt der er tale om, når din skade afvises.

Du skal derfor ikke nødvendigvis acceptere afvisningen, da forsikringsselskaberne til tider afviser disse typer af skader på et forkert grundlag.

Vi oplever enten har vore kunder får en blank afvisning af forsikringsselskabet, eller at de stilles en erstatningssum i udsigt, som ikke er stor nok til at dække de faktiske omkostninger til at udbedre forsikringsskaden. Du bør derfor kontakte en af InsureHelps konsulenter, inden du accepterer forsikringsselskabets afgørelse. Vi kigger altid din sag igennem gratis.

Hvilke skader afføder opstigende grundfugt?

Generelt er der tale om fugt fra undergrunden, der trækker op i husets vægge. Det kan sommetider være opstigende grundvand der står højt, og derved trænger ind i bygningen. Det afføder som oftest skimmel, mug, eller pus der falder af væggen grundet porøse overflader.

De primære skader grundet grundfugt kommer i ældre bygningerne. Fordi fundamentet i bygningerne af ældre dato, har været af en ringere byggeskik end det er i dag. Derfor ses grundfugt da også sjældent i nye byggerier.

Hvilken forsikring dækker opstigende grundfugt?

Som udgangspunkt dækkes opstigende grundfugt ikke af forsikringen. Opnåes dækning på anden vis, er det som oftest igennem enten husforsikring eller ejerskifteforsikring. Læs mere om skellet ml.husforsikring og ejerskifteforsikring her Ejerskifte

De typiske afvisningsårsager

Som oftest afviser forsikringsselskabet din skade med årsagen “opstigende grundfugt”. Der er dog ikke altid en korrekt afvisning.

Din skade kan i stedet skyldes en af flere scenarier:

I nyere ejendomme kan manglende murpap i ydrevægge være årsagen til din skade.

Forkert konstrueret fundament kan gøre, at fugten kan trænge ind igennem en utæt dampspærre.

HUSK, at du som forsikringstager ved en afvisning af din skade, selv skal dokumentere at der er tale om et dækningsberretiget forhold. Med andre ord, er det op til dig, at påvise at skaderne ikke skyldes opstigende grundfugt. Det kan i sagens natur være svært, hvis man ikke har den nødvendige forsikringstekniske og byggetekniske viden.

Afvises din skade på et forkert grundlag, som eksempelvis opstigende grundfugt, kan det have en enorm betydning for din ejendoms fremtidige forfatning. Følgeskader kan tilstøde, og påvirke både din dagligdag og din boligs værdi.

Giv ikke op

Kampen mod forsikringsselskabet kan være både lang og tung, og med ringe udsigt til medhold. Det behøver ikke være sådan. Din sag kan vindes med den rette hjælp.

Lad InsureHelp overtage din forsikringsskade. Så er du sikker på, at du får den rigtige erstatning samtidig med, at du får frigivet ressourcer til udelukkende at fokusere på dit familie og arbejdsliv. Du undgår tilmed at træffe byggeteknisk forkerte beslutninger, som både kan påvirke jer i den tid i beboer ejendommen, samt ved et eventuelt salg på længere sigt.

InsureHelp adskiller sig fra advokater, byggesagkyndige og rådgivende ingeniører ved, at vi ikke blot besidder viden om hhv.de juridiske og byggetekniske aspekter af en forsikringsskadesag, men også de forsikringstekniske. InsureHelp arbejder med andre ord holistisk med din forsikringsskade, og er derfor i stand til at levere en komplet håndtering af din forsikringsskade. Mange af vore kunder oplever det derfor som en stor lettelse, at kunne overdrage deres forsikringssag 100% til InsureHelp. Hos InsureHelp, får du en fast Konsulent tilknyttet, som repræsentere dig og dine interesser, overfor forsikringsselskabet.

Få en gratis vurdering af skaden ved opstigende grundfugt

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag. Kontakt os for en gratis sagsvurdering.