Billigere

Vi er typisk billigere end Advokater, Ingeniører og Byggesagkyndige. Alligevel har vi de nødvendige kompetencer til at sikre dig den retmæssige erstatning fra forsikringsselskabet.

20 års erfaring

Vi kender forsikringsselskaberne indefra, igennem et samlet virke over 20 år. Vores viden om de forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation er derfor kapabel.

Egen Rådgiver

Hos InsureHelp får du en fast rådgiver tilknyttet. Rådgiveren er på din side, og repræsenterer til enhver tid dine interesser, overfor forsikringsselskabet.

Komplet hjælp

Vores kompetencer breder sig over både det juridiske, det byggetekniske samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag.

Korrekt erstatning

Det er ikke altid at forskringstager og forsikringsselskab, er enige om de erstatningsmæssige forhold efter en forsikringsskade. Vi hjælper dig til din retmæssige erstatning.

Slip for besværet

Langvarige diskussioner med forsikringsselskabet kan i sagens natur være opslidende. Vi varetager din forsikringssag for dig, så du kan bruge din tid på familie og arbejde.

Få hjælp til din forsikringssag

Søger du en forsikringsrådgiver fordi dit forsikringsselskab også har afvist din sag?
Er du uenig med selskabets afgørelse?
Eller er du i tvivl omkring din dækning?