Korrekt erstatning ved Indboskade

Hvilken betydning kan en fejlbehandlet indboskade have for dig?

Konsekvenserne ved en fejlbehæftet dialog med forsikringsselskabet, kan være manglende eller nedsat erstatning på visse af dine genstande.

Det kan være svært at finde tid og overskud til at udarbejde en fyldestgørende oversigt over dit indbo, med dertilhørende behørig dokumentation, når der typisk ligger hændelser såsom brandskade eller indbrud til grund for din anmeldelse. Disse kan i sagens natur påvirke dit overskud og dit overblik.

Flere af vore kunder oplever derudover, at visse af deres genstande afskrives forkert. Det bevirker at erstatningsopgørelsen ender med at blive opgjort på utilstrækkelig vis. Det har betydning for din mulighed for, at genanskaffe dine bortkomne ejendele.

Hjælp ved indboskade

Overlad håndteringen af din indboskade til InsureHelp. Med vores forsikringshjælp opnår du den korrekte erstatning fra dit forsikringsselskab, samtidig med at du slipper for bekymringer og besvær, i en tid hvor du egentlig mest har behov for at komme ovenpå igen.