Erstatning Tabt Arbejdsfortjeneste

Hvornår kan jeg få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Hvis du har været ude for en ulykke, hvor en ansvarlig skadevolder er identificeret. Man kan kalde tabt arbejdsfortjeneste for en “Light-version” af tab af erhvervsevne, da tabt arbejdsfortjeneste kan opnås i tilfælde hvor:

  1. Der ikke vil være tale om et erhvervsevnetab som giver anledning til, at søge om erhvervsevnetabserstatning.
  2. Dit varige erhvervsevnetab ligger under de 15% som er minimumgrænsen ved erhvervsevnetabserstatning jf.erstatningsansvarsloven.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes i henhold til §2 i erstatningsansvarsloven (EAL). I praksis vurderes dit erhvervsevnetab af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidl.arbejdsskadestyrelsen). Her vurderes omfanget af dit erhvervsevnetab inden for senest 2 år efter anmodning om vurdering.

Erstatningens størrelse

Fastsættes for lønmodtagere svarende til den lønindtægt, som du ville have haft i den periode, hvor du normalvis ville have udført dit erhverv. Eventuelt udbetalt sygeløn eller dagpenge trækkes fra erstatningssummen.

Fastsættes for selvstændige i form af de udgifter til ansættelse af ekstra arbejdskraft, som den selvstændige erhvervsdrivende har haft i fraværs-perioden.

Erstatningens længde

Såfremt erhvervsevnetabet ikke giver anledning til at søge om erhvervsevnetab, kan erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste ydes indtil du som skadeslidt igen kan begynde at arbejde, i væsentlig samme omfang som tidligere.

Ligger dit erhvervsevnetab under 15%, ydes erstatning indtil det tidspunkt hvor det enten midlertidigt eller endeligt, kan vurderes hvad omfanget er af din fremtidige erhvervsevne.

Værd at vide

Der skal være en ansvarlig skadevolder, for at der kan søges om erstatning. Der skal med andre ord være en, at stille kravet imod. Dette vil typisk være ansvarlig skadevolders forsikringsselskab. Er vedkommende ikke forsikret, kan spørgsmålet om ansvar opnåes igennem et civilt søgsmål mod vedkommende.

Behov for hjælp?

Forløbet efter en ulykke kan være hård nok i sig selv. Derfor bør du lade InsureHelp overtage din erstatningssag for tabt arbejdsfortjeneste. Det giver dig flere fordele. Du er sikker på, at du opnår korrekt erstatning og du får frigivet ressourcer til at fokusere på at blive rask.

InsureHelp arbejder holistisk med din skadesag, og er derfor i stand til at levere en komplet håndtering af din sag. Mange af vore kunder oplever det derfor som en stor lettelse, at kunne overdrage deres sag 100% til InsureHelp. Hos InsureHelp, får du en fast Konsulent tilknyttet, som repræsenterer dig og dine interesser, overfor selskabet.

Få hjælp til erstatning

Forløbet efter en ulykke kan være hård nok i sig selv. Derfor bør du lade InsureHelp overtage din erstatningssag for tabt arbejdsfortjeneste, så du kan fokusere på at blive rask.