UDPLUK AF VUNDNE BILFORSIKRING SAGER

Det er ikke kun noget vi siger...

Komplet Hjælp

Korrekt erstatning

20 års erfaring

Slip for besværet

FORSIKRINGSSELSKAB FRAFALDER KRAV OM TILBAGEBETALING AF KR.127.000 EFTER KASKOSKADE

Forsikringsselskab frafalder krav om tilbagebetaling af kr.127.000,00 efter kaskoskade + udbetaler yderligere erstatning på knap kr.7.000,00.
 
Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hans forsikringsselskab i første omgang havde udbetalt en erstatningssum på kr.127.000,00 efter hans køretøj var brændt (kaskoskade). Forsikringsselskabet valgte efterfølgende at kræve beløbet tilbagebetalt, grundet en række omstændigheder omkring skaden, som selskabet mente, berettigede dem hertil. Herunder, at omstændighederne såede tvivl om kundens økonomiske formåen samt hans forhold til det leasingselskab, hvor bilen var leaset.
 
Hos InsureHelp påtog vi os sagen dersom selskabets afvisningsårsag ikke umiddelbart var hjemlet korrekt efter forsikringsbetingelserne. Vi gjorde overfor selskabet tillige gældende, at de af selskabet påståede omstændigheder, dels ikke stemte overens med de faktiske beviser, dels synes at have formodningen imod sig.
 
Forsikringsselskabets klageansvarlige tilkendegav på vegne af selskabet, at sagen var behandlet forkert i skadeafdelingen. De frafaldt herefter det tilbagesøgte krav på kr.127.000,00. Derudover anerkendte selskabet, at det tillige var forpligtet til at udbetale yderligere ca.kr.7.000,00 i erstatning for kundens udgift til leasingselskabets førstegangsydelse.

Billigere

Vi er billigere end advokater og byggesagkyndige. Vi kender branchen indefra og har kompetencerne til, at sikre dig den retmæssige erstatning.

Komplet Hjælp

Vores kompetencer breder sig over både det juridiske, det byggetekniske samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag.

20 Års Erfaring

Vi kender forsikringsselskaberne indefra, igennem et samlet virke over 20 år. Vores viden om de forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation er derfor kompetent.

Korrekt Erstatning

Det er ikke altid, at forskringstager og forsikringsselskab er enige om de erstatningsmæssige forhold efter en forsikringsskade. Vi hjælper dig til din retmæssige erstatning.

Egen Rådgiver

Hos InsureHelp får du en fast rådgiver tilknyttet. Rådgiveren er på din side og repræsenterer til enhver tid dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Slip for Besværet

Langvarige diskussioner med forsikringsselskabet kan i sagens natur være opslidende. Vi varetager din forsikringssag for dig, så du kan bruge din tid på familie og arbejde.

FORSIKRINGSSELSKABET FRAFALDER KRAV OM TILBAGEBETALING AF KR.500.000 EFTER TYVERI AF BIL

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hans forsikringsselskab i første omgang havde udbetalt en forsikringssum på kr.500.000,00 til leasingselskabet, for herefter at kræve beløbet tilbagebetalt af kunden, under henvisning til at kunden havde oplyst forkert ejer/bruger forhold på bilen.
 
Vi påtog os sagen, gennemgik selskabets afgørelser og de tekniske beviser på sagen, hvorefter vi sammenholdt disse med praksis og de til sagen relevante bestemmelser i forsikringsaftaleloven. Herefter stod det klart, at selskabet ikke kunne gøre grov uagtsomhed gældende, herunder forkert ejer/bruger forhold på bilen. Vi førte herefter bevis herfor, overfor forsikringsselskabet.
 
Forsikringsselskabet tilkendegav til sidst, at de havde behandlet sagen forkert. De frafaldt herefter det tilbagesøgte krav på kr.500.000,00. Derudover frafaldt selskabet krav om selvrisiko som de almindeligvis havde ret til at opkræve.

Hvad er din forsikringssituation?

Er din forsikringssag blevet afvist?
Du betaler månedligt din forsikringspræmie. Men når uheldet indtræffer afviser forsikringen din forsikringsskade. Accepter ikke afvisning. Ofte kan denne være uberettiget.


Med en kompetent forsikringsrådgiver kan din sag vindes. Vi oplever ofte, at vores kunders frustration rent faktisk er berettiget, og at deres skade skal anerkendes som værende dækningsberettiget, eller at erstatningen skal løftes.
Læs mere omkring dine muligheder for en afvist forsikringssag.

Er du uenig med din afgørelse?

Er din sag ikke blevet afvist, men du har men har du ikke fået tilstrækkelig erstatning?
Læs om dine muligheder for at få en større erstatning.

Få hjælp til din forsikringssag

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag.
Kontakt os for en gratis sagsvurdering.