Din sag kan vindes

Blot fordi du er stillet en erstatningssum i udsigt af forsikringsselskabet, betyder det ikke nødvendigvis at det er den rigtige.

Hos InsureHelp oplever vi, at vore kunder stilles et kontantbeløb i udsigt af forsikringsselskabet, som ikke tilnærmelses dækker de faktiske udgifter kunden har til skadesudbedringen.  Derudover går nogle af vore kunder glip af eventuelle krydserstatninger, fordi de ikke er opmærksomme på hele deres forsikringsforhold ved skadesanmeldelsen. Eksempelvis kan en skimmelskade over husforsikringen, potentielt også udløse et dækningsberettiget forhold på indboforsikringen.

Som forsikringstager, kan det være svært at gennemskue forsikringssproget og derved vide hvad ens forsikringspolice dækker, om du har grundlag for at klage over forsikringen, samt om du har fået den erstatning du har ret til. Den videre proces efter anmeldelsen af en forsikringsskade, kan ikke alene være uoverskuelig men også vildledende. Særligt hvis du får en skade der går på tværs af flere forskellige forsikringer, eller hvis dækningen ikke fremgår tydelig af dine forsikringsbetingelser.

InsureHelp hjælper dig med en uvildig rådgivning i din forsikringsskadesag, og kan med vores forsikringstekniske, byggefaglige, og juridiske viden, hjælpe dig trygt, hurtigt og korrekt igennem dit skadesforløb.

Lad os hjælpe dig med din forsikringsskade, så får du den erstatning du er berettiget til, uden at skulle bruge dine ressourcer på et langt og opslidende forsikringsskade forløb.

Få hjælp til din forsikringssag

Søger du en forsikringsrådgiver fordi dit forsikringsselskab også har afvist din sag?
Er du uenig med selskabets afgørelse?
Eller er du i tvivl omkring din dækning?