Kloakskaden afvist af forsikringen?

Din sag kan vindes

Oplever du at din kloakskade enten afvises af forsikringsselskabet, eller at du stilles en erstatning i udsigt, som er for lav, så kan InsureHelp hjælpe dig.

Vi oplever ofte at vore kunders kloakskader, afvises på et forkert grundlag.Du bør derfor kontakte en af InsureHelps konsulenter, inden du accepterer forsikringsselskabets afgørelse. Vi kigger altid din sag igennem gratis.

Typer af kloakskader

Skaderne falder typisk i 2 kategorier:

Kloakledning:

Her er de typiske skader, forskudte samlinger hvor rørene har skubbet sig fra hinanden. Dette påvirker vandets evne til at løbe ud. Det ville typisk resultere i driftsforstyrrelse på kloakken.

Lunkerne, hvor et fald i niveauet bevirker at kloakken kan stoppe til. Det påvirker driften af kloakken, ved at eksempelvis ekskrementer kan få svært ved at løbe ordentligt ud.

Sammenfaldet kloak, oftest grundet røret alder. Her er det ofte de gamle betonrør, der med tiden bukker under. Det påvirker at intet kan løbe igennem kloakken, hvilket på sigt kan resultere i fugt og skimmelskader.

Brud på kloakrør kommer sig ofte af, rotter eller rødder der har gnavet sig ind i kloakken for at suge vand. Det betyder at der er direkte hul igennem kloakken, som oftest resulterer i driftsforstyrrelser.

Brønd:

Forskudte samlinger, kan skyldes at brøndringene har forskubbet sig eller at tilslutningen til selve kloakrøret mangler eller er blevet porøs over tid. Det bevirker at brønden er utæt, hvilket kan resultere i bla.fugtskader hvis det er en regnvandsbrønd der står tæt op ad ejendommen.

En knækket vandlås sidder typisk på en regnvandsbrønd/sandfangsbrønd, og da disse som oftest står op ad ejendommen, kan det give fugtskader på huset.

Hvilken forsikring dækker typisk kloakskader?

Primært husforsikringen, da denne dækker udenfor sokkel.  I nogle tilfælde kan det dog være ejerskifteforsikringen, bla. i situationer hvor skaden kan kategoriseres som en fejl/mangel der var tilstede ved overtagelsen af ejendommen, men ikke beskrevet nogle steder. Eksempelvis tilstandsrapporten.

Læs mere om forskellen ml.ejerskifteforsikring og husforsikring her Ejerskifte

De typiske afvisningsårsager

Meget afhængigt af det respektive forsikringsselskab. Nogle bruger klassificering 1,2,3 og 4, men dækker kun klasse 3 og 4. Andre selskaber gør slet ikke brug af klassificering, men nævner at der skal være en driftsforstyrrelse eller en funktionsnedsættelse af kloakken, før de vil dække skaden. Det kan derfor godt betale sig, at sætte sig ekstra grundigt ind i betingelser på husforsikringen under punktet kloak.

Du skal selv dokumentere at der er tale om et dækningsberretiget forhold. Med andre ord, du skal selv påvise at der er tale om en driftsforstyrrelse, eller en 3,4 klassificering. Eksempelvis kunne en rotte gnave sig ud i kloakken, uden at forstyrre kloakkens funktion. En sådan skade blev tidligere dækket under klassificering 3 eller 4, mens den i flere selskaber, blot dækkes ved driftsforstyrelse. Det kan være svært at diskutere med forsikringsselskabet, men hvis man ikke er i stand til at kombinere den forsikringstekniske viden med den byggetekniske. Det kan InsureHelp dog hjælpe dig med.

Er der fugt i huset, skal du kunne bevise at vandet der trænger op i bygningen, kommer fra kloakken.

Hjælp til din kloakskade

Det kan i sagens natur være svært, at sætte sig ordentligt ind i ovenstående forhold, når man samtidig kæmper mod forsikringen, om at få dækning for sine skader.

Derfor bør du overveje at lade InsureHelp overtage din skadessag. Det giver dig flere fordele. Du er sikker på, at du får den rigtige erstatning og du får frigivet ressourcer til udelukkende at fokusere på dit familie og arbejdsliv. Ved at lade InsureHelp overtage din skadessag, undgår du tilmed at træffe byggeteknisk forkerte beslutninger, som både kan påvirke jer i den tid i beboer ejendommen, samt ved et eventuelt salg på længere sigt.

InsureHelp adskiller sig fra Forsikringsadvokater, Byggesagkyndige og Rådgivende ingeniører ved, at vi ikke blot besidder viden om hhv.de juridiske og byggetekniske aspekter af en forsikringsskadesag, men også de forsikringstekniske. InsureHelp arbejder med andre ord holistisk med din forsikringsskade, og er derfor i stand til at levere en komplet håndtering af din forsikringsskade. Mange af vore kunder oplever det derfor som en stor lettelse, at kunne overdrage deres forsikringssag 100% til InsureHelp. Hos InsureHelp, får du en fast Konsulent tilknyttet, som repræsentere dig og dine interesser, overfor forsikringsselskabet.

Få en gratis vurdering af din kloakskade

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag. Kontakt os for en gratis sagsvurdering.