Ankenævnet for forsikring

Hvad er Ankenævnet?

Ankenævnet for forsikring er en klageinstans, hvor tvister ml.private forsikringstagere og forsikringsselskaber behandles og afgøres. Her har du mulighed for at indklage afgørelsen fra dit forsikringsselskab.

Inden du klager bør du vide:

At du først kan klage til Ankenævnet for forsikring, efter at du har klaget til forsikringsselskabet, og enten har modtaget besked om at de fastholder deres afgørelse, eller at de ikke svarer dig. Du bør derfor klage skriftligt, med henblik på senere dokumentation.

At du som forsikringstager og indklager, sjældent får medhold i Ankenævnet for forsikring. Blot 1 ud af 4, får medhold i deres klage. Herefter kan du ganske vist fortsætte din sag ved domstolene, men her er praksis, at ankenævnets kendelse fastholdes.

At din retshjælpsforsikring ikke dækker udgifter til sager ved Ankenævnet. Du kan vælge at repræsentere dig selv, men da afgørelsen alene beror på det skriftlige materiale som nævnet forelægges, er det særdeles vigtigt, at du formår at argumentere, fremlægge og præsentere din sag på korrekt vis. Det kan selvsagt være svært, medmindre man er særdeles velbevandret udi de forsikringstekniske, de juridiske og de byggeteknisk/sundhedsfaglige elementer som en forsikringssag typisk består af.

Billigere

Vi er billigere end advokater og byggesagkyndige. Vi kender branchen indefra og har kompetencerne til, at sikre dig retmæssige erstatning.

Komplet Hjælp

Vores kompetencer breder sig over både det juridiske, det byggetekniske samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag.

20 Års Erfaring

Vi kender forsikringsselskaberne indefra, igennem et samlet virke over 20 år. Vores viden om de forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation er derfor kompetent.

Korrekt Erstatning

Det er ikke altid, at forskringstager og forsikringsselskab er enige om de erstatningsmæssige forhold efter en forsikringsskade. Vi hjælper dig til din retmæssige erstatning.

Egen Rådgiver

Hos InsureHelp får du en fast rådgiver tilknyttet. Rådgiveren er på din side og repræsenterer til enhver tid dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Slip for Besværet

Langvarige diskussioner med forsikringsselskabet kan i sagens natur være opslidende. Vi varetager din forsikringssag for dig, så du kan bruge din tid på familie og arbejde.

Få professionel hjælp

Hos InsureHelp, hjælper vi dagligt forsikringstagerene i deres klagesag mod forsikringsselskaberne.

Vi har samlet både de forsikringstekniske, de faglige (sundhedsfaglig og byggefaglig viden) og de juridiske kompetencer under et tag. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med samtlige facetter af din klagesag.

Overlad trygt din forsikringssag til os, læn dig tilbage, og lad os arbejde for din retsmæssige erstatning.

Gratis sagsvurdering

Undgå at spilde flere kræfter på din forsikringssag. Lad InsureHelp hjælpe dig.