Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os.


Hvad koster jeres ydelse?

Vi vurderer din sag gratis. Viser det sig, at der kan være tale om uretmæssigheder i din forsikringssag,  så tilbyder vi dig at træde ind i sagen.

Ønsker du at vi skal træde ind i sagen, så opkræver vi enten et fast salær eller timepris. Salæret fastsættes almindeligvis ud fra sagens kompleksitet, den tid og specialistviden, der forventes anvendt i forbindelse med ydelsen, samt det ansvar der er forbundet med repræsentationen.

Vores lave pris er sat ud fra devisen om, at retfærdighed ikke kun skal være tilgængelig for dem, der har råd til skyhøje timepriser.


Hvorfor bør jeg vælge rådgivning?

Af økonomiske, byggetekniske og familiære hensyn.

  • De familiære: Processen efter anmeldelsen af din forsikringsskade, kan være enormt ressourcekrævende, uoverskuelig og forvirrende. Vi oplever ofte, at vore kunder føler sig frustrerede, stressede og forvirrede, efter at de op til 24 måneder efter deres skadesanmeldelse, fortsat kæmper for deres erstatning. Derfor er det indeholdt i vores service, at vi overtager din skadessag 100%. Så slipper du for, at bruge din kostbare tid og dine ressourcer på en frustrerende forsikringsskade.
  • De byggetekniske:  En forkert udbedring af dine forsikringsskader,  kan blive en dyr fornøjelse på både kort og lang sigt. Derudover kan en forkert fastlagt skadesårsag, have konsekvenser for eventuelle senere følgeskader der måtte tilløbe den oprindelige skade. Disse kan du potentielt selv ende med at hæfte for.
  • De økonomiske: I forlængelse af ovenstående, så kan en forfejlet udbedring af din forsikringsskade, have store økonomiske konsekvenser for dig. Du kan potentielt ende med at skulle dække eventuelle følgeskader selv, betale for mange selvrisikoer, eller generelt ende med at dække udgifter, som forsikringen burde hæfte for.
  • Du bør derfor overveje, at lade InsureHelp overtage din skadessag. Så opnår du en korrekt erstatning og du får frigivet ressourcer til udelukkende at fokusere på det der er vigtig.

Hvad indeholder jeres service?

– InsureHelp

  • Indhenter og gennemgår relevante dokumenter i sagen, herunder aftalegrundlaget, tilstandsrapporter, erklæringer, billeder og deslige
  • Koordinerer aftaler med alle sagens interessenter
  • Repræsenterer skadelidtes interesser
  • Løbende dialog med alle implicerede parter (taksatorer, håndværkere, speciallæger og deslige)
  • Indhenter tilbud fra sagens 3.part (enterpriser, håndværkere, og deslige)
  • Forhandler skades/erstatningsomfang med forsikringsselskaberne.

Kan jeg ikke bare bruge min retshjælpsforsikring?

Din retshjælpsforsikring dækker dig som udgangspunkt ikke før din sag eventuelt ender ved domstolene. Den dækker med andre ord ikke den indledende fase af din klagesag, ligesom den heller ikke dækker dig i Ankenævnet for Forsikring.

Har du en retshjælpsforsikring, så kan du som hovedregel heller ikke få fri proces.

Derudover, så bør du være opmærksom på at retshjælpsforsikringen ofte har en selvrisiko tilknyttet (ofte 10% af sagens samlede omkostninger) som du som oftest selv skal betale. Slutteligt, så er retshjælpsforsikringen ofte begrænset til et maksbeløb.

Du skal derfor selv dække de omkostninger der går forud for sagens anlæg ved en domstol. Disse omkostninger kan hurtigt beløbe sig, hvorfor du med fordel kan vælge en løsning som InsureHelps. Her er du sikret kompetent repræsentation overfor forsikringsselskabet, samt ved en eventuel sag i ankenævnet.

Du kan også selv varetage dialogen med forsikringsselskabet, samt føre din egen sag i ankenævnet. Risikoen herved kan være, at det er svært at repræsentere sig selv på en hensigtsmæssig måde, når man ikke nødvendigvis er så velbevandret udi det forsikringstekniske og det forsikringsretlige.

Hos InsureHelp er du sikret dygtig repræsentation eller rådgivning, både overfor selskabet, samt ved en eventuel sag i ankenævnet. Endda til en lav pris.


Er InsureHelp en advokatvirksomhed?

Nej. InsureHelp er en rådgivningsvirksomhed med speciale i forsikringsskadesager. Det giver os nogle andre mulighed for at hjælpe dig, endda til en bedre pris end mange af vores konkurrenter.

Vores kompetencer stammer hovedsageligt fra vores virke i forsikringsbranchen, samt fra vores respektive uddannelsesmæssige baggrunde. Vores kompetencer breder sig derfor over både det juridiske, det byggetekniske/sundhedsfaglige  samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadesag. Du kan derfor trygt lade InsureHelp varetage alle aspekter af dine skadessag, og i stedet fokusere på det vigtigste, din familie. Du får tilknyttet din egen rådgiver fra InsureHelp, som udelukkende repræsenterer dig og dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Vi kan hjælpe dig i stort set samme omfang som en advokat. Vi kan dog ikke repræsentere dig ved domstolene. Ved domstolene kan du derimod ofte benytte din eventuelle retshjælpsforsikring. Bemærk dog, at retshjælpsforsikringen som oftest først kan anvendes efter du har prøvet din sag ved forsikringsselskabets interne klageafdeling, samt ved ankenævnet. Omkostninger til repræsentation i denne indledende fase, er sjældent dækket af retshjælpsforsikringen, hvorfor der er tale om egen-omkostninger. Som lægmand kan man i denne indledende fase nå at begå mange fejl, og dermed reducere sandsynligheden for at man i sidste ende opnår erstatning.

Du kan derfor med fordel lade InsureHelp repræsentere dig, og dermed reducere dine egen-omkostninger, samt øge dine muligheder for at opnå erstatning. Ender din sag mod forventning i en retssag, så har du fortsat mulighed for at lade en advokat repræsentere dig, samt forhøre dit forsikringsselskab om du kan gøre brug af din eventuelle retshjælpsforsikring da.

Advokater

Insurehelp

Gør det selv

Få hjælp til din forsikringssag

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag.
Kontakt os for en gratis sagsvurdering.