Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os.


Hvad koster jeres ydelse?

Vi vurderer altid din sag gratis. Viser det sig, at der er tale om uretmæssigheder i din forsikringssag,  så tilbyder vi dig at træde ind i sagen.

Ønsker du at vi skal træde ind i sagen, så opkræver vi et mindre startgebyr. Beløbet dækker de omkostninger som vi har, ved at håndtere din sag.

Vinder vi din sag, så opkræver vi et på forhånd aftalt honorar, svarende til en procentsats af den erstatningssum du modtager fra forsikringsselskabet.

Ingen timepriser. Det er din sikkerhed for, at dine penge ikke går til spilde. Vinder du, vinder vi. Vores incitament til at arbejde benhårdt for dine interesser, er derfor soleklar.

Vores lave pris er sat ud fra devisen om, at retfærdighed ikke kun skal være tilgængelig for dem, der har råd til skyhøje timepriser.


Hvorfor bør jeg vælge rådgivning?

Af økonomiske, byggetekniske og familiære hensyn.

 • De familiære: Processen efter anmeldelsen af din forsikringsskade, kan være enormt ressourcekrævende, uoverskuelig og forvirrende. Vi oplever ofte, at vore kunder føler sig frustrerede, stressede og forvirrede, efter at de op til 24 måneder efter deres skadesanmeldelse, fortsat kæmper for deres erstatning. Derfor er det indeholdt i vores service, at vi overtager din skadessag 100%. Så slipper du for, at bruge din kostbare tid og dine ressourcer på en frustrerende forsikringsskade.
 • De byggetekniske:  En forkert udbedring af dine forsikringsskader,  kan blive en dyr fornøjelse på både kort og lang sigt. Derudover kan en forkert fastlagt skadesårsag, have konsekvenser for eventuelle senere følgeskader der måtte tilløbe den oprindelige skade. Disse kan du potentielt selv ende med at hæfte for.
 • De økonomiske: I forlængelse af ovenstående, så kan en forfejlet udbedring af din forsikringsskade, have store økonomiske konsekvenser for dig. Du kan potentielt ende med at skulle dække eventuelle følgeskader selv, betale for mange selvrisikoer, eller generelt ende med at dække udgifter, som forsikringen burde hæfte for.
 • Du bør derfor overveje, at lade InsureHelp overtage din skadessag. Så opnår du en korrekt erstatning og du får frigivet ressourcer til udelukkende at fokusere på det der er vigtig.

Hvad indeholder jeres service?

- InsureHelp

 • Besigtiger skaden
 • Indhenter og gennemgår relevante dokumenter i sagen, herunder police(r), tilstandsrapporter(er), billeder mv.
 • Koordinerer aftaler med alle sagens interessenter
 • Deltager ved besigtigelse(r)
 • Løbende dialog med alle implicerede parter (taksatorer, håndværkere, speciallæger og deslige)
 • Indhenter tilbud fra sagens 3.part (enterpriser, håndværkere,  og deslige)
 • Forhandler skades/erstatningsomfang med forsikringsselskaberne.

Kan jeg ikke bare bruge min retshjælpsforsikring?

Din retshjælpsforsikring dækker dig ikke før din sag eventuelt ender ved domstolene. Den dækker med andre ord hverken i den indledende fase af din klagesag, ligesom den heller ikke dækker dig i Ankenævnet for Forsikring.

Du skal derfor selv forfatte din indklagning til ankenævnet. Det kan i sagens natur være svært at gøre på en hensigtsmæssig måde, når man ikke nødvendigvis er så velbevandret udi det forsikringstekniske. Hos InsureHelp udarbejder vi din indklagelse for dig, så den forfattes korrekt. Det gør det væsentlig lettere for Ankenævnet, at vurdere din sag på et ordentligt grundlag.


Er InsureHelp en advokatvirksomhed?

Nej. InsureHelp er et konsulenthus med speciale i forsikringsskadesager. Det giver os nogle andre mulighed for at hjælpe dig, endda til en bedre pris end mange af vores konkurrenter.

Vores kompetencer stammer hovedsageligt fra vores virke i forsikringsbranchen, samt fra vores respektive uddannelsesmæssige baggrunde. Vores kompetencer breder sig derfor over både det juridiske, det byggetekniske  samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag. Du kan derfor trygt lade InsureHelp varetage alle aspekter af dine skadessag, og i stedet fokusere på det vigtigste, din familie. Du får tilknyttet din egen Konsulent fra InsureHelp, som udelukkende repræsenterer dig og dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Vi er billigere end advokaterne, og opkræver tilmed ikke timepris. Du kan derfor være sikker på, at vi ikke spilder tiden, men i stedet arbejder benhårdt for din erstatning. Vinder du, vinder vi.

Vi kan hjælpe dig i stort set samme omfang som en advokat kan. Dog ikke ved sager der ender ved domstolene. Men her er det, som du kan læse i vores Klageguide, under alle omstændigheder alligevel sjældent du får medhold. Domstolenes afgørelser, er som oftest en afspejling af Ankenævnets afgørelse. Netop Ankenævns sager, kan vi godt hjælpe dig med.