UDPLUK AF VUNDNE BÅDFORSIKRING SAGER

Det er ikke kun noget vi siger...

Komplet Hjælp

Korrekt erstatning

20 års erfaring

Slip for besværet

INSUREHELP LØFTER ERSTATNING MED 50% - BÅDFORSIKRING

Da kunden skulle tilse sin båd en tidlig morgen opdagede han at båden var væk. Det samme var i sagens natur bådens løsøre. Herudover bådtraileren.
 
Forsikringsselskabet accepterede at erstatte båd, trailer og løsøre med en samlet erstatningsudbetaling på ca.kr.100.000,00 efter fradrag for selvrisiko. Erstatningssummen var blandt andet baseret på selskabets vurdering af den oprindelige købspris sammenholdt med selskabets fortolkning af aftalevilkårene. Kunden var ikke tilfreds med erstatningen, hvorfor han tog kontakt til InsureHelp.
 
Efter en gennemgang af sagen var det vores vurdering, at der var grundlag for en sag. Vi rettede henvendelse til forsikringsselskabet hvorunder vi blandt andet gjorde gældende, at selskabets opgørelse efter forsikringsaftaleloven, praksis samt de pågældende aftalevilkår ikke var retmæssig. Blandt andet idet at selskabets egne betingelser fastsatte handelsværdien efter den aktuelle anskaffelsesværdi og ikke den oprindelige købspris.
 
Herefter var det således vores klare overbevisning, at selskabet havde opgjort erstatningen i strid med blandt andet aftalevilkårene. Endvidere, at selskabet ikke havde hjemmel i de pågældende aftalevilkår til at opkræve selvrisikoen. Vi fremsætte herefter krav om en samlet erstatningssum på ca.kr.170.000,00.
 
Efter en række forhandlinger med selskabet blev parterne i sidste enige om en samlet erstatning på ca. kr.150.000,00. Herunder anerkendte selskabet at den selvrisiko de havde opkrævet var uretmæssig samt at deres bådtaksators opgørelse af såvel båd som trailer var opgjort forkert efter de gældende aftalevilkår.

Billigere

Vi er billigere end advokater og byggesagkyndige. Vi kender branchen indefra og har kompetencerne til, at sikre dig den retmæssige erstatning.

Komplet Hjælp

Vores kompetencer breder sig over både det juridiske, det byggetekniske samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag.

20 Års Erfaring

Vi kender forsikringsselskaberne indefra, igennem et samlet virke over 20 år. Vores viden om de forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation er derfor kompetent.

Korrekt Erstatning

Det er ikke altid, at forskringstager og forsikringsselskab er enige om de erstatningsmæssige forhold efter en forsikringsskade. Vi hjælper dig til din retmæssige erstatning.

Egen Rådgiver

Hos InsureHelp får du en fast rådgiver tilknyttet. Rådgiveren er på din side og repræsenterer til enhver tid dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Slip for Besværet

Langvarige diskussioner med forsikringsselskabet kan i sagens natur være opslidende. Vi varetager din forsikringssag for dig, så du kan bruge din tid på familie og arbejde.

Hvad er din forsikringssituation?

Er din forsikringssag blevet afvist?
Du betaler månedligt din forsikringspræmie. Men når uheldet indtræffer afviser forsikringen din forsikringsskade. Accepter ikke afvisning. Ofte kan denne være uberettiget.


Med en kompetent forsikringsrådgiver kan din sag vindes. Vi oplever ofte, at vores kunders frustration rent faktisk er berettiget, og at deres skade skal anerkendes som værende dækningsberettiget, eller at erstatningen skal løftes.
Læs mere omkring dine muligheder for en afvist forsikringssag.

Er du uenig med din afgørelse?

Er din sag ikke blevet afvist, men du har men har du ikke fået tilstrækkelig erstatning?
Læs om dine muligheder for at få en større erstatning.

Få hjælp til din forsikringssag

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag.
Kontakt os for en gratis sagsvurdering.