Rotteskaden afvist af forsikringen?

Accepter ikke afvisningen

Hos InsureHelp oplever vi ofte, at vore kunder kontakter os fordi deres forsikringsselskab har afvist at dække skader på deres ejendom, forudsaget af rotter. Vores erfaring har efterhånden lært os, at forsikringsselskabet til tider afviser disse typer af skader på et forkert grundlag. Enten har vore kunder fået en blank afvisning af forsikringsselskabet, eller også er de stillet en erstatningssum i udsigt, som ikke er stor nok til at dække de faktiske omkostninger til at udbedre forsikringsskaden. Du bør derfor kontakte en af InsureHelps rådgivere, inden du accepterer forsikringsselskabets afgørelse. Vi kigger altid din sag igennem gratis.

Hvilke type skader laver rotterne?

Som oftest gnaveskader i vandrør og kloakrør. Det kan både være sig i huset, og udenfor huset. Gnaver de hul i de elektriske installationer, kan det i værste fald betyde brand.

Rotterne kan lave kuldebroer i isoleringen, ved at gnave gange, eller bygge reder. Ødelægges dampspærren, kan det på sigt betyde fugtskader og skimmelskader.

Hvilken forsikring dækker typisk rotteskader?

Hvis skaden er på din ejendom så er det din ejerskifteforsikring der dækker dig. Ejerskifteforsikringen dækker skader indenfor sokkel. dvs.indenfor husets fire vægge. Er det udenfor, er det typisk din husforsikring, alt afhængig hvordan dine forsikringsbetingelser er sammensat. Eksempelvis er en overgnavet stikledning i din baghave, ikke en ejerskifteskade, men en skade på husforsikringen. Læs mere om ejerskifteskader her Ejerskifte

De typiske afvisningsårsager

Du skal selv dokumentere at der er tale om et dækningsberretiget forhold. Med andre ord, er det op til dig, at påvise at skaderne er forvoldt af rotten. Det kan i sagens natur være svært, når man ikke nødvendigvis er velbevandret udi det forsikringstekniske samt det byggetekniske.

På kloakskader, afviser nogle forsikringsselskaber med årsagen, at skaden på kloakken ikke er driftsforstyrrende. Tidligere blev rotteskader på kloak, delt op efter klassificering 3 eller 4 brud. Det var fordelagtig for dig som forsikringstager, da det betød, at der ikke nødvendigvis behøvede at være en driftsforstyrrelse på din kloak, før forsikringen dækkede. Eksempelvis kunne en rotte gnave sig ud i kloakken, uden at forstyrre kloakkens funktion. En sådan skade blev tidligere dækket under klassificering 3 eller 4.

Manglende eller nedsat dækning ved rotteskader, kan have en enorm betydning for din ejendoms fremtidige forfatning. Følgeskader kan tilstøde, og påvirke både din dagligdag og dit eventuelle fremtidige salg af din ejendom.

Hjælp til din rotteskade

Det kan i sagens natur være svært, at sætte sig ordentligt ind i ovenstående forhold, når man samtidig gennemlever den opslidende proces som en rotteskade kan afstedkomme.

Derfor bør du overveje at lade InsureHelp overtage din skadessag. Det giver dig flere fordele. Du er sikker på, at du får den rigtige erstatning og du får frigivet ressourcer til udelukkende at fokusere på dit familie og arbejdsliv. Ved at lade InsureHelp overtage din skadessag, undgår du tilmed at træffe byggeteknisk forkerte beslutninger, som både kan påvirke jer i den tid i beboer ejendommen, samt ved et eventuelt salg på længere sigt.

InsureHelp adskiller sig fra advokater, byggesagkyndige og rådgivende ingeniører ved, at vi ikke blot besidder viden om hhv.de juridiske og byggetekniske aspekter af en forsikringsskadesag, men også de forsikringstekniske. InsureHelp arbejder med andre ord holistisk med din forsikringsskade, og er derfor i stand til at levere en komplet håndtering af din forsikringsskade. Mange af vore kunder oplever det derfor som en stor lettelse, at kunne overdrage deres forsikringssag 100% til InsureHelp. Hos InsureHelp, får du en fast Konsulent tilknyttet, som repræsentere dig og dine interesser, overfor forsikringsselskabet.

Få en gratis vurdering af din rotteskade

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag. Kontakt os for en gratis sagsvurdering.