UDPLUK AF VUNDNE HUSFORSIKRING SAGER

Det er ikke kun noget vi siger

Komplet Hjælp

Korrekt erstatning

20 års erfaring

Slip for besværet

FULD DÆKNING TIL KUNDE UNDER HUSFORSIKRINGEN

Kunden havde overtaget deres nye ejendom i august måned. De fandt efterfølgende vand i kælderen og senere også afløbsproblemer. Forsikringsselskabet afviste kunden under henvisning til, at de ikke dækkede rodskæring, som selskabet anså som skadeårsagen. Endvidere, at kundens skade iøvrigt ikke opfyldte betingelsernes ordlyd for dækningsberettigelse for stikledning-skade.
 
Efter en gennemgang af sagens akter, tilbød vi, at repræsentere kunden mod forsikringsselskabet. Efter en fin dialog med forsikringsselskabets Taksator, lykkedes det at nå til enighed om, at skaden var dækket under husforsikringen, dersom vi kunne påvise, at skadeårsagen reelt var dækningsberettiget under dækningen for stikledning-skade.
 
Herefter fremsatte selskabet et tilbud om erstatning for skaden. Vi mente dog at tilbuddet var for lavt, dersom det var vores overbevisning, at selskabet havde opgjort skadeomfanget uretmæssig, og reelt ikke henholdt sig til den fulde dækningsberettigelse jf.forsikringsbetingelserne. Selskabet valgte herefter at imødekomme dele af vores krav, og løfte erstatningen med et yderligere to-cifret beløb. Vi var dog fortsat af den overbevisning, at også forundersøgelsen burde dækkes af selskabet. Dette imødekom selskabet til sidst, på baggrund af vores inddragelse af blandt andet Ankenævnets praksis.

Billigere

Vi er billigere end advokater og byggesagkyndige. Vi kender branchen indefra og har kompetencerne til, at sikre dig den retmæssige erstatning.

Komplet Hjælp

Vores kompetencer breder sig over både det juridiske, det byggetekniske samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag.

20 Års Erfaring

Vi kender forsikringsselskaberne indefra, igennem et samlet virke over 20 år. Vores viden om de forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation er derfor kompetent.

Korrekt Erstatning

Det er ikke altid, at forskringstager og forsikringsselskab er enige om de erstatningsmæssige forhold efter en forsikringsskade. Vi hjælper dig til din retmæssige erstatning.

Egen Rådgiver

Hos InsureHelp får du en fast rådgiver tilknyttet. Rådgiveren er på din side og repræsenterer til enhver tid dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Slip for Besværet

Langvarige diskussioner med forsikringsselskabet kan i sagens natur være opslidende. Vi varetager din forsikringssag for dig, så du kan bruge din tid på familie og arbejde.

INSUREHELP LØFTER ERSTATNING EFTER BRAND TIL 3.1 MIO

Kunden havde været så uheldig, at en løbsk nytårsraket brændte den hytte ned som han havde forsikret. Kunden havde meldt skaden til forsikringsselskabet som anerkendte hændelsen, men ikke kravets størrelse.
 
Efter at have kæmpet mod forsikringen i knap 3 år, valgte kunden at tage kontakt til InsureHelp. Vi gennemgik sagens akter, og kunne herefter medgive kunden, at den af forsikringsselskabet fremsatte erstatningssum ikke var retmæssigt opgjort. Vi trådte herefter ind i sagen og fremførte vores anbringender overfor forsikringsselskabet.
 
Under dialogen med forsikringsselskabet gjorde vi gældende, at selskabets beregning af erstatningen var uretmæssig, idet de blandt andet havde gjort uretmæssig brug af interne kalkulationsberegninger.
 
Efter knap 9 måneder på sagen lykkedes det InsureHelp, at nå til enighed med forsikringsselskabet om at hæve erstatningen med kr.364.000,00.

Hvad er din forsikringssituation?

Er din forsikringssag blevet afvist?
Du betaler månedligt din forsikringspræmie. Men når uheldet indtræffer afviser forsikringen din forsikringsskade. Accepter ikke afvisning. Ofte kan denne være uberettiget.


Med en kompetent forsikringsrådgiver kan din sag vindes. Vi oplever ofte, at vores kunders frustration rent faktisk er berettiget, og at deres skade skal anerkendes som værende dækningsberettiget, eller at erstatningen skal løftes.
Læs mere omkring dine muligheder for en afvist forsikringssag.

Er du uenig med din afgørelse?

Er din sag ikke blevet afvist, men du har men har du ikke fået tilstrækkelig erstatning?
Læs om dine muligheder for at få en større erstatning.

Få hjælp til din forsikringssag

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag.
Kontakt os for en gratis sagsvurdering.