Klageguide

Intern klage

Det er ikke altid forsikringstager og forsikringsselskab er enige om udfaldet af en given forsikringssag. Hvert år behandler de danske forsikringsselskaber tusindvis af klager. Når du ikke kan nå til enighed med dit forsikringsselskab, er første skridt derfor, at tage kontakt til forsikringsselskabets egen klageafdeling. Når i ikke til enighed her, er det typisk en sag for Ankenævnet for Forsikring eller de danske domstole. Det er dog ikke ønskværdigt for dig som forsikringstager at ende i disse. Hos Ankenævn for Forsikring får blot 1 ud af 4 medhold, og de danske domstole omstøder sjældent ankenævnets kendelser.

Som forsikringstager og skadeslidte, er det som oftest dig der skal løfte bevisbyrden i din forsikringsskadesag. Du skal kunne påvise, at der er tale om et dækningsberettiget forhold i din skadessag, hvilket i sagens natur kan være udfordrende, medmindre man har et godt kendskab til sine forsikringer, samt de forsikringstekniske forhold der omgiver dem.

Kontakt derfor InsureHelp. Så overtager vi din forsikringssag, og hjælper dig til den erstatning du har ret til.

Så slipper du for en langstrakt klagesag, som både kan være ressourcekrævende, opslidende og med begrænset udsigt til medhold.

Ankenævnet for Forsikring

Rekursinstansen for forsikringsafgørelser hedder Ankenævnet for Forsikring. Her har du mulighed for, at indklage afgørelsen fra dit forsikringsselskab.

Behandlingstiden i ankenævnet er typisk 6-8 måneder, og koster 200 kr. i indklagningsgebyr. En forudsætning for at fremsætte din indklagelse er dog, at du kan dokumentere at der er en uenighed mellem dig selv som forsikringstager, og forsikringsselskabet. – eksempelvis ved at selskabet har skrevet til dig, at det ikke vil ændre sin afgørelse. Ellers tager Ankenævnet for Forsikring ikke imod din klage over forsikringsselskabet.

Du taber..

Blot 25% af de danske forsikringskunder får medhold i Ankenævnet for Forsikring. Det kan der være mange årsager til, men som oftest skyldes det mangelfuld argumentation, samt dokumentation, fra indklagers side. Disse mangler udspringer ofte fra manglende viden, om både det forsikringstekniske, det faglige, og det juridiske område. Da ankenævnet udelukkende baserer deres afgørelse på det skriftlige materiale de bliver forelagt, er det endvidere af enorm betydning, at du formår at udtrykke dig skriftlig korrekt.

Undgå at tabe

Hos InsureHelp, har vi samlet både de forsikringstekniske, de faglige (sundhedsfaglig og byggefaglig viden) og de juridiske kompetencer under et tag. Vi er derfor i stand til, at hjælpe dig igennem samtlige facetter af din klagesag. Det giver dig den frihed, at du kan overlade hele sagshåndteringen til os, og koncentrere dig om dit familie-arbejdsliv i stedet.

Vore kunder har som oftest kæmpet imod deres forsikringsselskab i 9-24 måneder, inden de kontakter os. Udsigten til at skulle vente yderligere  6-8 måneder før sagen komme for ankenævnet, er derfor ikke et særligt attraktivt for størstedelen af vore kunder. I særdeleshed da udsigten til medhold i ankenævnet er meget lav.

InsureHelp bestræber sig derfor på, at undgå at sagen kommer så vidt, at det er nødvendigt med Ankenævnet for Forsikring. Det er der som sagt flere årsager til. Udover det føromtalte tidsmæssige perspektiv, så er der også et statistisk perspektiv da forsikringsselskaberne vinder 75% af sagerne i ankenævnet. Dine chancer i ankenævnet er derfor små. Endvidere er der et økonomisk perspektiv, da du potentielt selv hæfter for de ekstra omkostninger der løber til sagen, i den tid der går inden sagen kommer for ankenævnet.

Undgå at din forsikringssag når så vidt, lad os hjælpe dig til en korrekt erstatning og undgå at bruge flere af dine ressourcer på din forsikringsskade. Skulle det mod forventning vise sig, at det er nødvendigt at bringe din sag for ankenævnet, så tilbyder vi naturligvis at føre sagen for dig. Så er du sikret behørig repræsentation.

Er du i tvivl om du bør klage? Få en gratis professionel vurdering, fra en af InsureHelps rådgivende konsulenter ved at klikke på knappen “Gratis vurdering”.

 Domstolene

Får du ikke medhold i din klage hos Ankenævn for Forsikring, er næste mulighed at tage din sag videre til de danske domstole. Det tager længere tid, og koster givetvis flere penge end at føre sagen i ankenævnet. Derudover er det forholdsvis sjældent, at en efterfølgende retssag ved domstolene ændrer ved ankenævnets afgørelse.

Få hjælp til din forsikringssag

Kontakt InsureHelp for en gratis vurdering af din sag. Så undgår du at din forsikringssag løber af sporet.