Mission/Vision

“For retfærdigheden”

InsureHelp er grundlagt med ambitionen om, at gøre op med den uretfærdighed som nogle forsikringstagere udsættes for. Vi ønsker at sikre retfærdighed for de forsikringstagere der bliver uretfærdigt behandlet af deres forsikringsselskab. På trods af at teamet bag InsureHelp besidder forskellige kompetencer indenfor for forsikringsområdet, så har vi alle det til fælles, at vi i høj grad er drevet af en høj retfærdighedssans. I praksis fungerer den som en daglig motivator, der driver os mod virksomhedens mål:

“At sørge for retfærdighed til dem, som bliver uretfærdigt behandlet” 

Forsikringsbranchen har historisk set et dårligt ry. Forsikringsselskaberne fremstilles ofte som grådige, umoralske og modvillige til at dække når skaden sker. Imens føler forsikringstagerne sig til tider uretfærdigt behandlet, når de endelig får en forsikringsskade og har en forventning om, at forsikringsselskaberne hjælper dem. I denne situation kan kampen mod forsikringsselskaberne virke uoverskuelig, besværlig og med tvivlsom udsigt til at forsikringsselskabet ændrer deres afgørelse. Som forsikringstager kan man med andre ord, føle sig enormt alene mod forsikringsselskabet.

Situationen bliver ikke lettere af, at det er dig som forsikringstager og skadeslidte der som oftest skal løfte bevisbyrden. Du skal kunne påvise, at der er tale om et dækningsberettiget forhold i din skadessag. Det kan i sagens natur være udfordrende, medmindre man har et godt kendskab til sine forsikringer samt de forsikringstekniske forhold der omgiver dem.

InsureHelp arbejder derfor for en fremtid:

“hvor forsikringstagerne ikke længere skal føle sig usikre på, hvorvidt de får den hjælp, og den erstatning de har krav på”