Hvilke type skade dækkes af ulykkesforsikringen?

Skader der opstår som følge af et ulykkestilfælde. Dog er begrænset af hvilke dækninger der er indeholdt i din forsikringspolice og dine forsikringsbetingelser. Dækningerne i din forsikringspolice er typisk konfigurerbare. Forsikringsbetingelserne kan afvige fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, men er som oftest ikke konfigurerbare. Dog ændre de sig ofte med tiden. Forsikringsselskaberne er forpligtdige til at oplyse dig om en eventuel overgang til nyt betingelses-sæt.

Hvilken forsikring dækker ulykkeskader?

En ulykkesforsikring, som typisk tegnes af din arbejdsplads eller af dig selv i privat-regi.

Har du ikke en ulykkesforsikring, kan følgerne fra din ulykke potentielt dækkes igennem erstatningsansvarsloven (EAL). For at læse mere om muligheder for erstatning igennem erstatningsansvarsloven kan du klikke dig ind på disse:

Tabt arbejdsfortjeneste / Erhvervsevnetab / Svie og smerte

De typiske afvisningsårsager

Din méngrad vurderes at ligge under de 5%, som de fleste forsikringsselskaber har som minimum for at gå i dækning.

Bestående lidelser som kan have haft indvirkning på din ulykke, eller følgerne heraf.

Du har ikke søgt læge straks efter ulykken, hvorfor ulykken kan være opstået eller forværret i dagene ml. ulykke og lægebesøg.

Manglende årsagssammenhæng ml. din skade og ulykken. Også kaldet brobygning af forsikringsselskaberne.

Hvad bør jeg vide om ulykkesforsikring

Om prisen for at hæve din forsikringssum, ikke er en bedre løsning end at tegne dobbelt-erstatning. Prisen for at fordoble din forsikringssum er typisk ikke mere end et par hundrede kroner, og vil de-facto fungere som en dobbelt-erstatning. Endda allerede fra en méngrad på 5-8%, modsat typisk 30% på dækningen dobbelt-erstatning.

Nogle selskaber har ikke alderbegrænsning på 70 år i deres betingelser. Du bør dog være opmærksom på, om disse selskaber i stedet har afskrivningstabeller, der nedskriver erstatnings-summerne fra 70 år. I så fald kan du potentielt være lige vidt.

Tyggeskader er sjældent dækket under tandskade. Dækning for tyggeskader kan dog typisk tilkøbes din forsikring.

Afvist ulykkeskade?

Det kan i sagens natur være svært, at sætte sig ordentligt ind i ovenstående forhold, når man samtidig gennemlever et hårdt forløb efter sin ulykke.

Derfor bør du overveje at lade InsureHelp overtage din forsikringssag ved ulykkestilfælde. Det giver dig flere fordele. Du er sikker på, at du opnår korrekt erstatning og du får frigivet ressourcer til at fokusere på at blive rask.

InsureHelp adskiller sig fra bla.erstatningsadvokaterne, ved vores indgående kendskab til det forsikringstekniske aspekt af en forsikringsskadesag. InsureHelp arbejder holistisk med din forsikringsskade, og er derfor i stand til at levere en komplet håndtering af din sag. Mange af vore kunder oplever det derfor som en stor lettelse, at kunne overdrage deres sag 100% til InsureHelp. Hos InsureHelp, får du en fast Konsulent tilknyttet, som repræsenterer dig og dine interesser, overfor selskabet.

Få en gratis vurdering af din ulykkeskade

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag. Kontakt os for en gratis sagsvurdering.