Kritisk Sygdom erstatning afvist?

Accepter ikke afvisningen

Hos InsureHelp oplever vi at vore kunder kontakter os, fordi deres selskab har afvist at udbetale erstatning ved kritisk sygdom. Som oftest med årsagen, at sygdomstypen ikke er dækket jf.selskabets betingelser. Afvisningen er dog til tider uberettiget, da selskabet lejlighedsvis afviser disse typer af skader, på et forkert grundlag.

Kontakt derfor en af InsureHelps rådgivere, i stedet for blot at acceptere selskabets afgørelse. Vi vurderer altid din sag gratis.

Hvilke kritiske sygdomme dækker forsikringen?

Som oftest afhængigt af hvilke selskab, og hvilke betingelser du er tegnet ind under. Visse typer af sygdomme er dog for det meste dækket: Hjerte-kar sygdomme, kræft, sygdomme i hjernen, samt sklerose er som oftest dækket. I dine forsikringsbetingelser er der som oftest angivet en liste, der specifikt benævner hvilke sygdomme netop din forsikring dækker.

Erstatning ved kronisk sygdom

Forsikring ved kronisk sygdom er som udgangspunkt også at finde under dækningen, kritisk sygdom. Her gælder derfor de samme betingelser, som ved kritisk sygdom. Dine muligheder for at opnå kronisk sygdom erstatning, ligger derfor som oftest i forsikringsdelen, under din pensionsordning.

Hvilken forsikring skal jeg have?

Langt de fleste har deres dækning for kritisk sygdom under deres pension. Det kan dog også tegnes separat hos flere forsikringsselskaber. Forskellen ml. om den tegnes igennem dit pensionselskab eller dit forsikringsselskab, er ikke stor, da pensionselskabet som oftest alligevel indtegner dig igennem et forsikringsselskab.

De typiske afvisningsårsager

Som oftest med årsagen, at sygdomstypen ikke er dækket jf.selskabets betingelser.

Husk, at du selv skal kunne dokumentere, at der er tale om et dækningsberettiget forhold. Med andre ord, så er det op til dig, at påvise at sygdommen bør udløse en erstatning. Det kan i sagens natur være svært, når man ikke nødvendigvis er velbevandret udi det forsikringstekniske, det juridiske og det sundhedsfaglige.

Manglende dækning ved kritisk sygdom, kan have betydning for dine behandlingsmuligheder. Udelandske hospitaler kan i nogle tilfælde tilbyde andre behandlinger end de danske. Disse behandlinger skal du dog i nogle tilfælde, selv betale for. Særligt her, er erstatningssummen for kritisk sygdom utrolig afgørende, da den bla.kan benyttes til at finansiere behandling i udlandet.

Hjælp til kritisk sygdom

Det kan i sagens natur være svært, at sætte sig ordentligt ind i ovenstående forhold, når man samtidig gennemlever et hårdt sygdomsforløb.

Derfor bør du overveje at lade InsureHelp overtage din erstatningssag ved kritisk sygdom. Det giver dig flere fordele. Du er sikker på, at du opnår korrekt erstatning og du får frigivet ressourcer til at fokusere på at blive rask.

InsureHelp adskiller sig fra bla.erstatningsadvokaterne, ved at vi ikke blot besidder viden om hhv.de sundhedsfaglige og juridiske aspekter af en sag om kritisk sygdom, men også de forsikringstekniske. InsureHelp arbejder med andre ord holistisk med din forsikringsskade, og er derfor i stand til at levere en komplet håndtering af din sag. Mange af vore kunder oplever det derfor som en stor lettelse, at kunne overdrage deres sag 100% til InsureHelp. Hos InsureHelp, får du en fast Konsulent tilknyttet, som repræsenterer dig og dine interesser, overfor selskabet.

Hjælp til kritisk sygdom

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag. Kontakt os for en gratis sagsvurdering.