Varigt Mén

Hvad er varigt mén?

En tilstand efter en ulykke som ikke fremadrettet ventes at bedre. Et varigt mén kan typisk fastsættes 12 måneder efter en ulykke.

Hvordan får jeg erstatning ved varigt mén?

Typisk igennem din ulykkesforsikring hos dit forsikringsselskab.

Har du ikke en ulykkesforsikring, kan du potentielt opnå erstatning alligevel igennem erstatningsansvarsloven. For at dette kan ske, skal flere betingelser dog være opfyldt. Der skal bla.være en ansvarlig skadevolder, ligesom ulykkens art og følgende heraf, skal berettige erstatning.

Beregningsgrundlag

Modsat tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab, så skeles der her ikke til din evne til at udføre erhverv. I stedet, beregnes din erstatning under hensyntagen til skadens såkaldte medicinske art, omfang og de ulemper din skade har for din livsførelse.

Méngradstabellen

Selve méngraden, fastsættes ud fra en mén-tabel indeholdende de mest almindelige følger.

Erstatningen udbetales ved méngrad fra 5% op til 120% (flere tilfælde af alvorlige skader). Beløbet beregnes ud fra  méngradsbeløbet for 100% mén, svarende til 1.077.000 kr. (2019).

Ovenstående er udelukkende ved skadevolders erstatningsansvar, i sager gennem erstatningsansvarsloven.

Satserne på din egen ulykkesforsikring bestemmes ud fra den forsikringssum, du har valgt på din ulykkesforsikring.

Aldersnedsættelse

Vær opmærksom på, at såfremt du var ældre end 39 år på skadetidspunktet kan der forekomme erstatnings-nedsættelse. Disse typisk i form af en procentuel afskrivning i din erstatningssum. Typisk 1-39 % afhængig af om din alder er under/over hhv. 39 år og 59 år.

Behov for hjælp?

Hos InsureHelp hjælper vi dagligt vores kunder med deres personskadesager. Det giver vore kunder flere fordele. De er sikre på, at de opnår korrekt erstatning, samtidig med at de får frigivet ressourcer til at fokusere på at blive raske.

InsureHelp arbejder holistisk med din forsikringsskade, og er derfor i stand til at levere en komplet håndtering af din sag. Mange af vore kunder oplever det derfor som en stor lettelse, at kunne overdrage deres sag 100% til InsureHelp. Hos InsureHelp, får du en fast Konsulent tilknyttet, som repræsenterer dig og dine interesser, overfor selskabet.

Erstatning ved personskade

Lad InsureHelp hjælpe og rådgive dig til en korrekt erstatning fra dit forsikringsselskab, ved eventuelle klager over forsikringen, samt til afdækning af hvad din forsikring dækker.