UDPLUK AF VUNDNE INDBOFORSIKRING SAGER

Det er ikke kun noget vi siger

Komplet Hjælp

Korrekt erstatning

20 års erfaring

Slip for besværet

SAGEN KENDT FRA DR KONTANT

Kunden kontaktede InsureHelp da forsikringsselskabet havde tilbudt kunden en mindre erstatning, som slet ikke stod måls med kundens 6-cifrede krav. Sagen omhandlede grundlæggende set, hvorvidt der havde været tale om en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, navnlig, om det var dokumenteret at tyvene reelt havde brudt ind i kundens ejendom og stjålet smykkerne.
Kunden havde efter forsikringsselskabets afgørelse valgt at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Herved fik kunden dog ikke medhold. Kunden valgte dog ikke at acceptere afgørelsen men tog i stedet kontakt til InsureHelp.
Hos InsureHelp vurderede vi, at der var grundlag for en sag, ankenævnets afgørelse til trods. Vi vurderede således, at kunden havde dokumenteret at der var tale om en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, blandt andet idet, at andet vanskeligt kunne udledes af sagens objektive tekniske beviser.
Efter at være indtrådt som kundens repræsentant i sagen, tog vi indledningsvis kontakt til forsikringsselskabet. Da uenigheden vedvarede herefter, valgte vi at anmode Ankenævnet for Forsikring om at genoptage sagen, nu med InsureHelp som kundens repræsentant.
Vi varetog sagen for kunden i Ankenævnet for Forsikring, hvorved vi over en periode på knap 1 år førte sagen for kunden. Ankenævnet valgte herefter at ændre dets oprindelige afgørelse, nu til fordel for kunden.
Herefter varetog vi forhandlingen med forsikringsselskabet om selve erstatningsopgørelsen, hvorefter forsikringsselskabet udbetalte en større erstatningssum til kunden.
Se episoden i DR Kontant, vedrørende sagen på dette link
 

INSUREHELP SIKRER FULD DÆKNING TIL KUNDE EFTER INDBRUD

Kunden havde haft et indbrud hvorunder en del genstande var blevet stjålet. Kunden henvendte sig til os, da hans forsikringsselskab havde afvist at dække skaden under henvisning til, at kunden havde afgivet urigtige oplysninger ved indtegning. Herefter var det selskabets overbevisning, at de ikke skulle erstatte så meget som en krone.
 
Efter en gennemgang af sagen var det vores klare opfattelse, at selskabets afvisningsårsag var uregelmæssig. Vi tilbød herefter kunden at træde ind i sagen, og herunder varetage hans krav overfor forsikringsselskabet.
 
Under dialogen med forsikringsselskabet gjorde vi gældende, at selskabets afvisningsårsag ikke kunne finde anvendelse i den pågældende sag, dersom de oplysninger selskabet lagde til grund for afvisningen lå for langt tilbage i tid til, at selskabet reelt kunne gøre dem gældende. Endvidere, at disse oplysninger mestendels ikke kunne anvendes overfor vores kunde i relation til afvisningsårsagen, dersom oplysningerne tilhørte et andet medlem af husstanden.
 
Selskabet valgte kort efter vores indtræden i sagen, at anerkende deres fejl. Herefter fulgte en længere periode hvorunder selskabet løbende hævede erstatningssummen. Til slut var hele kundens krav på knap kr.76.000,00 sikret.

Billigere

Vi er billigere end advokater og byggesagkyndige. Vi kender branchen indefra og har kompetencerne til, at sikre dig den retmæssige erstatning.

Komplet Hjælp

Vores kompetencer breder sig over både det juridiske, det byggetekniske samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag.

20 Års Erfaring

Vi kender forsikringsselskaberne indefra, igennem et samlet virke over 20 år. Vores viden om de forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation er derfor kompetent.

Korrekt Erstatning

Det er ikke altid, at forskringstager og forsikringsselskab er enige om de erstatningsmæssige forhold efter en forsikringsskade. Vi hjælper dig til din retmæssige erstatning.

Egen Rådgiver

Hos InsureHelp får du en fast rådgiver tilknyttet. Rådgiveren er på din side og repræsenterer til enhver tid dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Slip for Besværet

Langvarige diskussioner med forsikringsselskabet kan i sagens natur være opslidende. Vi varetager din forsikringssag for dig, så du kan bruge din tid på familie og arbejde.

Hvad er din forsikringssituation?

Er din forsikringssag blevet afvist?
Du betaler månedligt din forsikringspræmie. Men når uheldet indtræffer afviser forsikringen din forsikringsskade. Accepter ikke afvisning. Ofte kan denne være uberettiget.


Med en kompetent forsikringsrådgiver kan din sag vindes. Vi oplever ofte, at vores kunders frustration rent faktisk er berettiget, og at deres skade skal anerkendes som værende dækningsberettiget, eller at erstatningen skal løftes.
Læs mere omkring dine muligheder for en afvist forsikringssag.

Er du uenig med din afgørelse?

Er din sag ikke blevet afvist, men du har men har du ikke fået tilstrækkelig erstatning?
Læs om dine muligheder for at få en større erstatning.

Få hjælp til din forsikringssag

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag.
Kontakt os for en gratis sagsvurdering.